OTop10
36 Articles0 Comments

Đại Học Queen

Top Universities: Queen University. Ontario Canada

Đại Học Toronto (UoT)

Top Universities: University of Toronto (UoT)

Trường Quản Lý Ted Rogers – Đại Học Ryerson

Business School: Ted Rogers School of Management – Ryerson University

Trường Quản Lý Rotman – Đại Học Toronto

Tier 1 Business School: Rotman School of Management – University of Toronto

Trường Kinh Doanh DeGroote – Đại Học McMaster

DeGroote School of Business – McMaster University

Trường Kinh Doanh Schulich – Đại Học York

Tier 1 Business School: Schulich Business School – York University

Du học trung học, học liên thông cao đẳng hoặc đại học

  Tóm tắt dịch vụ – Khu vực triển khai dịch vụ: Canada (hiện tại); Úc (từ 2014) – Đối tượng của dịch vụ: Du học sinh bậc trung học, trước khi vào đại học – Miễn phí tư vấn…

Du học sau đại học – Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) & thạc sĩ các chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, marketing

Tóm tắt dịch vụ – Khu vực triển khai: Canada, Úc, Anh, Mỹ, Singapore – Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới. – [Miễn phí] Tư vấn và hướng dẫn cho 5-10…

Du học đại học mục tiêu Định cư, Trường Top, hoặc Học bổng

Tóm tắt dịch vụ – Khu vực triển khai dịch vụ: Canada; Úc, Anh, Mỹ, Singapore – Đối tượng của dịch vụ: Du học sinh đã tốt nghiệp trung học hoặc mới nhập học cao đẳng, đại học tại Việt…