GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ khách hàng được đào tạo ở những chương trình giáo dục chất lượng cao nhất ở các cường quốc giáo dục đồng thời hỗ trợ liên tục để khách hàng đạt kết quả cao trong quá trình học tập và phát triển tài năng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phát triển sự nghiệp trên toàn cầu.

Chúng tôi tin rằng sự thành công của chúng tôi được đo lường bằng sự thành công của các bạn sinh viên học sinh và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Giải quyết những vấn đề khó khăn nhất yêu cầu những người giỏi nhất. Chúng tôi xây dựng công ty dựa trên niềm tin đó: giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của khách hàng và hội tụ những người giỏi nhất trong từng lãnh vực chuyên môn.

Chúng tôi là một tổ chức hướng đến giá trị. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là:

* Đặt mối quan tâm của khách hàng trên mối quan tâm của chúng tôi: Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại nhiều giá trị hơn khách hàng mong đợi, vượt qua những gì được yêu cầu.

* Hành xử chuyên nghiệp: Chúng tôi duy trì uy tín, đạo đức nghề nghiệp, và tôn trọng phong tục tập quán cũng như hoàn cảnh riêng của khách hàng.

* Bảo mật những thông tin nhạy cảm của khách hàng: Chúng tôi không công bố những thông tin nhạy cảm của khách hàng. Chúng tôi không tự đề cao thành quả của mình. Chúng tôi tập trung vào việc giúp khách hàng thành công.

* Nói lên sự thật như những gì chúng tôi quan sát được: Chúng tôi hoạt động độc lập và có thể không có cùng ý kiến với quan điểm của khách hàng ngay cả khi những điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

* Cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất từ một đội ngũ gồm những người giỏi nhất với chi phí hợp lí trong khả năng cả chúng tôi: Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ nhân sự của chúng tôi sử dụng tài chính & thời gian của khách hàng cẩn trọng như của chính chúng tôi.

KHU VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty NEWCITIZEN có trụ sở chính tại Toronto, Canada và chi nhánh tại Mỹ & Việt Nam. Trong hoạt động của công ty, các bạn sinh viên học sinh sẽ được liên hệ trực tiếp tại quốc gia theo học bởi đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp và uy tín của chúng tôi, giúp các bạn trọn vẹn từ khi mới đặt chân đến trường đến khi tốt nghiệp.