MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XIN ĐỊNH CƯ CANADA THEO DIỆN EXPRESS ENTRY TỪ NGOÀI CANADA

#NEWCITIZEN : MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XIN ĐỊNH CƯ CANADA THEO DIỆN EXPRESS ENTRY TỪ NGOÀI CANADA [Thực hiện bởi: Alex Quynh Nguyen – Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC)] Các câu hỏi chủ đề: Nếu không du học…

Phân tích đánh giá Hệ thống xếp hạng điểm định cư Canada theo Express Entry

Phân tích đánh giá Hệ thống xếp hạng điểm định cư Canada theo Express Entry được áp dụng từ 01/01/2015 Thuật ngữ dùng trong phân tích: – Permanence Resident (PR) hoặc citizen: Thường trú nhân hoặc công dân Canada –…