Du học trung học, học liên thông cao đẳng hoặc đại học

  Tóm tắt dịch vụ – Khu vực triển khai dịch vụ: Canada (hiện tại); Úc (từ 2014) – Đối tượng của dịch vụ: Du học sinh bậc trung học, trước khi vào đại học – Miễn phí tư vấn…

Myth – Có phải càng học cao càng khó xin việc???

Myth: “Càng học cao càng khó xin việc???”   Đây là một nhận xét mang tính chất myth nhiều hơn là thực tế (fact). Hầu hết những người đưa ra nhận xét này đều không chứng minh được mà chỉ…