Loading...

 

Ghi chú: Hệ thống đặt lịch hẹn chỉ áp dụng cho các lịch làm việc trực tiếp tại văn phòng NEWCITIZEN tại Toronto, Ontario, Canada. Các hình thức làm việc từ xa qua video call, phone, Viber, Skype, WhatApps vui lòng đăng kí qua email: info@newcitizen.ca

 

HƯỚNG DẪN BOOKING

  1. Chọn một loại dịch vụ (miễn phí hoặc có phí) trong khung “Select service”
  2. Đặt điều kiện về thời gian rảnh của bạn trước khi chọn cụ thể ngày giờ. Sau đó nhấn NEXT
  3. Chọn giờ bắt đầu buổi hẹn.
  4. Nhập thông tin liên hệ. Với số phone, chọn quốc gia để có đúng mã quốc gia (VD: Canada +1 hoặc Việt Nam +84)
  5. Sau khi nhập thông tin liên hệ, nhấn NEXT để hoàn thành việc Booking
  6. Buổi hẹn sẽ được kiểm tra và xác nhận qua email cung cấp.
  7. Vui lòng có mặt đúng giờ theo lịch hẹn. Có mặt ngoài giờ hẹn hoặc không hẹn trước có thể sẽ không gặp được Consultant

Nếu không thể đặt lịch hẹn qua hệ thống Booking hoặc có yêu cầu đặt lịch hẹn ngoài giờ, vui lòng gửi email đến: info@newcitizen.ca

.